ທ່ຽວໂຮງງານ

ຂະບວນການຜະລິດ

IMG_1150
IMG_1158
IMG_1161
IMG_1174
SDC11877
IMG_7041
IMG_3071
IMG_3002

ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

IMG_3091
RELEVANT CERTIFICATES (2)
RELEVANT CERTIFICATES (1)

ການຫຸ້ມຫໍ່ຜະລິດຕະພັນ ແລະການຂົນສົ່ງ

SDC11882
SDC11881
IMG_1184
IMG_7684
SDC11876

ການສະແດງຕົວຢ່າງ ແລະງານວາງສະແດງ

IMG_7692
IMG_7689
IMG_7690
IMG_7691
IMG_7688
IMG_7694
exhibition (10)
exhibition (1)
exhibition (2)
exhibition (3)
exhibition (4)
exhibition (5)
exhibition (6)
exhibition (7)
exhibition (8)
exhibition (9)